Zoznam spoločných nehnuteľností

Urbariát Sv. Michal, poz.spol. - spoločné nehnuteľnosti
(Kat. úz. Michal na Ostrove, LV č. 489)

Parcela

Register

Kultúra

Výmera v m2

44

C

Ostatné plochy

362

390

E

Trvalé trávne porasty

19 663

392

E

Trvalé trávne porasty

7 618

393

E

Orná pôda

20 037

396

E

Trvalé trávne porasty

8 894

397

E

Trvalé trávne porasty

15 640

398

E

Trvalé trávne porasty

12 772

401

E

Trvalé trávne porasty

11 995

403

E

Trvalé trávne porasty

5 719

404

E

Trvalé trávne porasty

2 946

405

E

Orná pôda

4 183

406

E

Trvalé trávne porasty

683

408

E

Orná pôda

3 877

409

E

Trvalé trávne porasty

2 014

410

E

Trvalé trávne porasty

777

411

E

Orná pôda

1 766

412

E

Orná pôda

1 913

413

E

Trvalé trávne porasty

1 086

414

E

Trvalé trávne porasty

762

415

E

Orná pôda

1 921

416

E

Trvalé trávne porasty

2 698

417

E

Trvalé trávne porasty

1 521

418

E

Orná pôda

4 021

419

E

Orná pôda

4 097

420

E

Orná pôda

1 449

421

E

Trvalé trávne porasty

1 162

422

E

Orná pôda

4 748

423

E

Orná pôda

4 172

424

E

Trvalé trávne porasty

1 176

425

E

Trvalé trávne porasty

1 288

426

E

Orná pôda

4 334

427

E

Orná pôda

2 841

428

E

Orná pôda

2 993

429

E

Orná pôda

5 388

430

E

Orná pôda

5 204

431

E

Orná pôda

5 521

432

E

Orná pôda

5 711

433

E

Orná pôda

5 622

434

E

Orná pôda

5 510

435

E

Orná pôda

5 456

436

E

Trvalé trávne porasty

5 855

438

E

Trvalé trávne porasty

25 511

439

E

Trvalé trávne porasty

25 388

440

E

Trvalé trávne porasty

9 866

441

E

Trvalé trávne porasty

9 801

442

E

Orná pôda

19 548

443

E

Trvalé trávne porasty

19 839

444

E

Trvalé trávne porasty

9 733

445

E

Trvalé trávne porasty

1 744

446

E

Trvalé trávne porasty

1 407

450

E

Trvalé trávne porasty

7 524

451

E

Trvalé trávne porasty

17 066

454

E

Orná pôda

5 693

455

E

Orná pôda

20 907

457

E

Orná pôda

6 039

458

E

Orná pôda

5 963

459

E

Orná pôda

7 291

460

E

Orná pôda

6 470

461

E

Orná pôda

3 971

462

E

Trvalé trávne porasty

838

463

E

Trvalé trávne porasty

565

464

E

Trvalé trávne porasty

6 456

465

E

Trvalé trávne porasty

2 611

466

E

Trvalé trávne porasty

1 288

470

E

Trvalé trávne porasty

4 571

471

E

Trvalé trávne porasty

2 582

472

E

Trvalé trávne porasty

17 972

503

E

Trvalé trávne porasty

1 726

504

E

Trvalé trávne porasty

22 066

505

E

Trvalé trávne porasty

46 091

510

E

Trvalé trávne porasty

327

511

E

Trvalé trávne porasty

23 119

512

E

Trvalé trávne porasty

1 147

513

E

Trvalé trávne porasty

4 701

514

E

Trvalé trávne porasty

3 319

515

E

Trvalé trávne porasty

1 489

516

E

Trvalé trávne porasty

698

517

E

Trvalé trávne porasty

1 169

518

E

Orná pôda

6 114

519

E

Trvalé trávne porasty

2 867

520

E

Orná pôda

7 841

521

E

Trvalé trávne porasty

3 068

569

E

Trvalé trávne porasty

1 629

570

E

Trvalé trávne porasty

1 464

571

E

Trvalé trávne porasty

1 342

572

E

Trvalé trávne porasty

763

573

E

Trvalé trávne porasty

763

574

E

Trvalé trávne porasty

1 593

575

E

Trvalé trávne porasty

1 593

576

E

Orná pôda

1 352

577

E

Trvalé trávne porasty

709

578

E

Orná pôda

874

579

E

Trvalé trávne porasty

1 514

580

E

Trvalé trávne porasty

1 302

581

E

Orná pôda

1 737

582

E

Orná pôda

1 687

583

E

Orná pôda

1 557

584

E

Orná pôda

1 597

585

E

Orná pôda

1 378

586

E

Orná pôda

1 503

587

E

Orná pôda

1 575

588

E

Trvalé trávne porasty

1 270

589

E

Trvalé trávne porasty

1 342

592

E

Orná pôda

712

593

E

Trvalé trávne porasty

1 956

594

E

Trvalé trávne porasty

1 503

595

E

Trvalé trávne porasty

1 399

596

E

Trvalé trávne porasty

1 342

597

E

Trvalé trávne porasty

1 521

598

E

Trvalé trávne porasty

2 795

599

E

Orná pôda

1 571

681

E

Trvalé trávne porasty

32 194

682

E

Lesné pozemky

2 204

683

E

Lesné pozemky

1 745

684

E

Lesné pozemky

1 339

685

E

Lesné pozemky

1 144

686

E

Lesné pozemky

1 221

687

E

Lesné pozemky

467

697

E

Lesné pozemky

2 799

698

E

Lesné pozemky

795

699

E

Lesné pozemky

435

702

E

Lesné pozemky

2 557

703

E

Lesné pozemky

1 895

704

E

Lesné pozemky

1 917

705

E

Lesné pozemky

1 629

706

E

Lesné pozemky

1 568

707

E

Lesné pozemky

1 446

708

E

Lesné pozemky

1 917

709

E

Lesné pozemky

1 446

710

E

Lesné pozemky

1 374

711

E

Lesné pozemky

1 600

712

E

Lesné pozemky

105

720

E

Orná pôda

928

721

E

Orná pôda

2 226

723

E

Lesné pozemky

830

17/1

C

Lesné pozemky

14 090

17/2

C

Zastavané plochy a nádvoria

2 500

17/3

C

Lesné pozemky

5 940

17/5

C

Zastavané plochy a nádvoria

83

17/6

C

Lesné pozemky

83

17/8

C

Zastavané plochy a nádvoria

284

17/9

C

Zastavané plochy a nádvoria

1 535

17/10

C

Zastavané plochy a nádvoria

283

17/11

C

Zastavané plochy a nádvoria

283

17/12

C

Ostatné plochy

96

17/13

C

Ostatné plochy

134

391/1

E

Trvalé trávne porasty

10 812

391/2

E

Orná pôda

2 733

394/1

E

Trvalé trávne porasty

17 803

394/2

E

Orná pôda

4 881

395/1

E

Trvalé trávne porasty

7 578

395/2

E

Orná pôda

1 597

447/1

E

Trvalé trávne porasty

7 571

447/2

E

Orná pôda

17 289

448/1

E

Trvalé trávne porasty

17 368

448/2

E

Trvalé trávne porasty

3 467

448/3

E

Trvalé trávne porasty

4 855

452/1

E

Orná pôda

14 459

452/2

E

Trvalé trávne porasty

7 470

453/1

E

Orná pôda

18 965

453/2

E

Trvalé trávne porasty

4 474

467/2

E

Trvalé trávne porasty

2 279

468/1

E

Trvalé trávne porasty

13 276

468/2

E

Trvalé trávne porasty

3 075

469/2

E

Trvalé trávne porasty

4 058

506/1

E

Trvalé trávne porasty

9 838

506/2

E

Trvalé trávne porasty

24 551

507/1

E

Trvalé trávne porasty

6 599

507/2

E

Trvalé trávne porasty

1 262

688/1

E

Lesné pozemky

399

688/2

E

Lesné pozemky

111

689/1

E

Lesné pozemky

335

689/2

E

Lesné pozemky

86

690/1

E

Lesné pozemky

371

690/2

E

Lesné pozemky

65

691/1

E

Lesné pozemky

190

691/2

E

Lesné pozemky

27

692/1

E

Lesné pozemky

136

692/2

E

Lesné pozemky

17

693/1

E

Lesné pozemky

135

693/2

E

Lesné pozemky

28

700/1

E

Lesné pozemky

795

700/2

E

Lesné pozemky

327

701/1

E

Lesné pozemky

2 169

701/2

E

Lesné pozemky

2 169

726/1

E

Trvalé trávne porasty

11 280

507/301

E

Orná pôda

2 613

726/302

E

Trvalé trávne porasty

142 650

 

 

 

1 074 379