O nás

Naša spoločnosť DAN-FARM s.r.o. vznikla v roku 2006 ako dcérska firma dánskej spoločnosti Blahova ApS. 
V nasledujúcich rokoch prijala do svojho portfólia dcérske spoločnosti:

  • Dron Agro, s.r.o.
  • POLAGRO, s.r.o., JELKA
  • AGROPENTA, s.r.o.
  • AGROFINIŠ FK, spol. s r.o. 
  • AGRO-BSS, s.r.o.

V súčasnosti Dan-Farm s.r.o. funguje ako holding vyššie menovaných  spoločností pod interným názvom Dan Farm Group. Skupina Dan Farm Group je zameraná na rastlinnú výrobu.  V  produkcii  obilovín a olejnín patrí medzi popredných výrobcov v rámci SR.

Starostlivosť o životné prostredie a ochranu pôdy patrí medzi priority našej spoločnosti. Našou snahou je dodržiavať všetky  zákony a opatrenia na ochranu životného prostredia. Racionálnym používaním hnojív sa snažíme o minimálne zaťaženie podzemných vôd dusíkatými látkami. Používaním selektívnych  prostriedkov na ochranu rastlín minimalizujeme zaťaženie životného prostredia.

Starostlivosť o našich zamestnancov je tiež v popredí záujmu našej spoločnosti. V oblasti personálnej politiky hlavným zámerom spoločnosti je posilniť sociálne cítenie spoločnosti (valorizácia platov, zabezpečenie školení a vzdelávacích kurzov pre zamestnancov, vytvorenie vhodného a komfortného pracovného prostredia a pod.).

Stratégiou spoločnosti je naďalej rozširovať sa, preto máme záujem o kúpu ďalších poľnohospodárskych podnikov,  najmä v oblasti Dunajská Streda a Galanta.

Z dôvodu stabilizácie poľnohospodárskej výroby spoločnosť má záujem o kúpu užívanej pôdy. V súčasnosti vlastníme 25%  obhospodarovanej výmery, pričom našim cieľom je vlastniť aspoň 50% výmery.